Anadrol Dosering

Anadrol är en sådan förening som är mycket i linje med Dianabol, där den har en extrem begränsning av dess användning, och särskilt när det gäller Anadroldoser. Anadrol’s ökända och extrema hepatotoxicitet har hittills bara berörts, men detta är en av de viktigaste faktorerna för dess användningsbegränsningar. På grund av den höga hastigheten för hepatotoxicitet (som kommer att utvidgas i avsnittet om biverkningar av Anadrol i denna profil) rekommenderas dess användning under perioder om inte längre än 4 6 veckor.

Den andra stora begränsningen (och kanske mer än problem med hepatotoxicitet) är det faktum att Anadrol har mycket hög östrogen aktivitet. Som förklarats tidigare konverterar Anadrol inte till östrogen via aromatasenzym och antas istället fungera som östrogen i olika områden i kroppen. Anadrols östrogena effekter av uppblåsning och vattenretention är därför okampbar med användning av aromatashämmare, och det enda försvaret mot gynekomasti är det av en SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator) såsom Nolvadex.

Därför är Anadrol för det mesta nästan fullständigt olämpligt för de som vill lägga till en tunn massa av kvalitet utan extra vattenviktökning på grund av vattenretention och potentiell fettretention / förstärkning. Man skulle till och med kunna få strikt mager massa med en förening som Dianabol under förutsättning att avsevärd användning av en aromatashämmare görs, men även detta är omöjligt för Anadrol på grund av dess natur.

Anadrol verkar vara reserverat specifikt för bulking och tillägg av all massa och styrka vinster. Det framgår tydligt av de hittills analyserade detaljerna att Anadrol dosering och Kur är av extremt begränsad karaktär. Det beror på Anadrols stora styrka och hepatotoxiska potential att Anadroldoseringar hålls inom ett mycket litet fönsterintervall.

De flesta användare kommer vanligtvis att rapportera en skarp nedåtgående kurva när det gäller fördelar och vinster, eftersom högre Anadrolrapporter har rapporterats av användare att inte bara ge några större vinster utan också att undertrycka aptiten. Större doser av Anadrol presenterar också problemet med minskade vinster med ökade oönskade östrogena biverkningar och högre hepatotoxiska risker i levern.

Medicinska anadrol doser

Nybörjare, mellanliggande och avancerade Anadrol doser

För att förbättra prestandan och förbättra kroppsbyggnaden är Anadrol doserna i allmänhet inte så långt borta från dagens medicinska föreskrivande riktlinjer på grund av Adrols stora styrka. Som tidigare nämnts finns det endast ett mycket litet fönster för att justera Anadrol doser på grund av dess styrka och hepatotoxicitet. Anadrol är ett så starkt anabola medel att nybörjardoser skulle landa i intervallet 25 50 mg dagligen.

En tablett på 50 mg per dag av Anadrol är tillräckligt för att producera några av de mest dramatiska styrkorna och massförstärkningarna hos även de mest erfarna anabola steroidanvändarna. Det är mycket sällan att någon nybörjare eller mellananvändare till och med måste höja sig över en enda tablett på 50 mg per dag. Mellanstående doser av Anadrol bör i allmänhet ligga i intervallet 50 100 mg dagligen.

Anadrol Dosering

Anadrol Dosering

Än en gång borde det sällan någonsin krävas att en mellananvändare stiger över 100 mg dagligen, och de flesta mellanliggande anabola steroidanvändare tenderar att göra stora framsteg på bara 50 mg dagligen. Avancerade Anadrol doser skulle vara i det högsta intervallet 100 150 mg dagligen av Anadrol. Det borde vara extremt sällsynt att alla användare skulle behöva använda 150 mg Anadrol för att göra betydande framsteg, och det bör klargöras just nu att mycket höga doser av någon anabola steroider inte är vad som definierar en avancerad anabole steroidanvändare.

Det beror på den extremt kraftfulla naturen hos Anadrol och dess högre förekomst av intermittent androgen styrka som det inte rekommenderas för kvinnor. Som sådan finns det väldigt lite till inga administrativa riktlinjer för kvinnlig användning i syfte att prestera och förbättra kroppsbyggnaden. Därför rekommenderas det inte för kvinnlig användning på grund av den höga risken för viriliseringssymptom.

Korrekt administration och tidpunkt för anadrol doseringar

Anadrol har en halveringstid på cirka 8 9 timmar. Detta är betydligt lång för en oral anabola steroider (särskilt jämfört med andra orala anabola steroider, som Dianabol med dess mycket kortare halveringstid). Därför bör det vara onödigt att delta i delad protokoll. En enda 50 mg tablett som tas en gång per dag (helst på morgonen) bör vara tillräckligt för att hålla blodplasmanivåerna stabila under vakttimmarna.

Vissa vill också administrera sina Anadrol doser i ett delat protokoll varvid en dos administreras på morgonen vid vaknande och den andra administreras på natten före sängen. Om man vill dela upp sina Anadroldoser i hälften och administrera dem jämnt spridda skulle det inte presentera ett problem men samtidigt skulle det inte heller ge några väsentliga fördelar eller fördelar.

Förväntningar och resultat från Anadroldoseringar

Eftersom Anadrol av många anses vara den starkaste orala anabola steroiden som är allmänt tillgänglig, kan användare förvänta sig att få några otroligt dramatiska mängder av massa och styrka på även de lägsta Anadrol doserna. Det är inte ovanligt för nybörjare att till exempel lägga till 20 30 kg. av massa på en bulk inom bara flera veckors användning.

Naturligtvis kan mycket av denna vikt hänföras till den vattenvikt som bibehålls som ett resultat av de estrogena effekterna av Anadrol. Eftersom Anadrol ofta används som ett bulkmedel är detta vanligtvis mycket oroande för användaren när det gäller önskade vinster. Det är emellertid viktigt för alla potentiella användare att inse att de snabba vinsterna som produceras av så starka anabola steroider som Adrol ofta är ansvariga för senor och bindvävssprickor under träning som en följd av snabba styrkvinster Anadrol är ofta en ofta syndare för sådana incidenter.

Detta beror på det faktum att även om muskeln i sig kan öka i massa tillräckligt för att generera större kraft, vilket resulterar i större styrka, så är detta inte fallet för bindväv och senor. Bindvävnad och senor stärker och bygger i mycket långsammare takt (även i närvaro av anabola steroider) än muskelvävnad. Som ett resultat kan styrkan och kraften som alstras av muskelvävnaden tendera att bryta kapaciteten som bindvävnaden kan hantera, och resultatet är slitsad bindväv.

Detta är ett direkt bevis på att det är möjligt för individer att vinna för mycket för snabbt mer än kroppen klarar av (detta är särskilt sant för nybörjare som inte har varit viktlyftande så länge innan de fattar det otåliga och hastiga beslutet att använda anabola steroider till de som faller i denna kategori, varnas).

Referenser

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13879693/
  2. https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/56103/DMJ.1962.15.1.a01.editorials.pdf
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6539197/