Anavar Dosering

Anavar kan vara ganska mångsidig förening i dess användning. Även om de flesta användare tenderar att använda den som en förening för upprätthållande av muskelmassa under en hypokalorisk fettförlustcykel, sträcker den sig i själva verket långt utöver det. På grund av Anavars styrka är 3 gånger testosteron är det mycket bra möjligt för Anavar för att effektivt användas som ett massförstärkande (eller till och med ett bulking) medel. I jämförelse med föreningar som vanligtvis används som bulkmedel, såsom Dianabol, har Anavar fördelen med noll östrogen aktivitet.

Därför kan vinster som förväntas av Anavar doseringar av vilken mängd som helst också förväntas vara mager massa utan möjlighet till fettökning eller vattenretention (som ett resultat av östrogenomvandling, varav Anavar inte kan genomgå). Under de första åren av sin existens har Anavar enbart använts som ett skärmedel under perioder med fettförlust, men från och med den senaste tiden har det börjat se användningen utvidgas till att utnyttja mager massa.

När kunskapen ökar och lättillgängligheten till information expanderar, lär sig fler att föreningar som Anavar faktiskt är mycket mer mångsidiga än en gång trott. Anavar har dock begränsningar på grund av dess natur som en oral anabol steroid när det gäller riskerna för hepatotoxicitet. Begränsningarna av Anavar doseringar i fråga i jämförelse med andra anabola steroider (som Dianabol eller Anadrol50) är inte i stort sett lika stora, men det är något som måste hållas i åtanke. Den totala användningslängden måste också begränsas på grund av dess muntliga karaktär, men detta kommer att utvidgas ytterligare inom kort.

Medicinsk anavar dosering

De ursprungliga doserna från Anavar som rekommenderades av den medicinska anläggningen för olika medicinrelaterade behandlingar låg i intervallet 2,5 20 mg per dag, med en genomsnittlig dos på 5 10 mg per dag som vanligtvis används av patienter som föreskrev läkemedlet. Anavar doser inom detta intervall hade den medicinska anläggningen rekommenderats under perioder av användning som inte längre än 24 veckor, även om viss användning har visat sig vara så länge som 3 månader. De nuvarande receptbelagda riktlinjerna i USA av den medicinska anläggningen kräver exakt samma Anavar doseringsprotokoll som ursprungligen beskrevs för tre decennier sedan.

Nybörjare, mellanliggande och avancerad Anavar dosering

Det måste först förstås att Anavar vanligtvis staplas med andra anabola steroider under en cykel. Detta beror främst på det faktum att många betraktar Anavar som en mild anabola steroider, och därför kräver det behovet av att andra starkare anabola steroider används tillsammans med den. På grund av detta var tidigare Anavar doser som rekommenderades av den anabola steroiden med användning av community för prestandaförbättring i intervallet 15 25 mg per dag för nybörjare. Men i dessa dagar, med den moderna kunskapen och den tillgängliga informationen, rekommenderas startdoserna att vara lite högre, vilket framgår av vissa studier där en Anavar dos i intervallet 20 80 mg per dag krävs för att AIDS patienter ska stoppa och vända muskelförtvining.

Anavar Dosering

Anavar Dosering

När detta har fastställts är det säkert att säga att en nybörjare Anavardos bör ligga inom intervallet 30 50 mg per dag. Nybörjare är kända för att normalt reagera mycket bättre på lägre doser av olika föreningar än mellanliggande anabola steroider, eller avancerade. Detta är mycket fallet som presenteras här, och med Anavars styrka är att minst tre gånger testosteron bör en nybörjare kunna göra stora vinster från det ovan angivna intervallet.

Mellanstora Anavar doser landar vanligtvis i intervallet 50 80 mg per dag, och avancerade användare stiger sällan mycket högre än det intervallet, där det översta intervallet för avancerade användare skulle vara 80 100 mg per dag. Även om det är viktigt att komma ihåg att definitionen av en avancerad anabole steroidanvändare (när det gäller någon anabole steroid) inte är höga doser.

Anavar staplas vanligtvis med andra föreningar, såsom anges ovan. Det är också vanligt att många användare vill använda Anavar som den primära anabolen i vilken cykel som helst, där Anavar doseringar kan landa i den övre änden av något av de givna områdena medan andra föreningar som körs i en bunt hålls låga (t.ex. testosteronersättning Terapi TRT doser av testosteron).

Kvinnlig Anavar dosering

Anavar är en sådan anabola steroider som vanligtvis används bland kvinnliga idrottare, för dess lägre androgena styrka i jämförelse med Testosteron och andra anabola steroider. Virilisering ses sällan med användning av lämpliga kvinnliga Anavar doser. De ursprungliga medicinska föreskrivande riktlinjerna nämnde aldrig några speciella Anavardosinstruktioner för kvinnor.

Emellertid bland den atletiska och kroppsbyggande gemenskapen är en vanligt rekommenderad dos för prestanda och förbättring av fysik den på 5 10 mg per dag, vilket hos en kvinna bör producera önskvärd positiv styrka och fysiska förändringar med minskad risk för androgen virilisering sida effekter.

Det är absolut nödvändigt att kvinnliga användare kör Anavar under en period på högst 4 6 veckor på grund av de androgena effekterna som är förknippade med Anavar. Till och med en anabol steroid som är så mild som Anavar när det gäller androgena biverkningar kan och kommer att ge viriliseringsbiverkningar ju längre tid föreningen körs.

Korrekt administration och tidpunkt för Anavar doseringar

Anavar har en halveringstid på 9 timmar, vilket är ganska lång för en oral anabola steroider, men det är bara tillräckligt kort för att behöva dela upp Anavar doser under dagen dock inte mer än två gånger per dag. Det är möjligt att använda Anavar på en dos endast på grund av den längre halveringstiden än genomsnittet. Generellt sett ska stabila blodplasmanivåer alltid hållas för att få ett optimalt resultat. Endosprotokoll av Anavar skulle inte ge samma typ av blodspikande effekter som till exempel Dianabol skulle göra på grund av dess mycket kortare halveringstid.

Förväntningar och resultat från Anavar doseringar

Anavar är ett Dihydrotestosteronderivat, som förhindrar att det interagerar med aromataszymet, som är det enzym som ansvarar för omvandlingen av androgener till östrogen. Som ett resultat kan man förvänta sig mycket solida mager muskelförstärkning utan vattenretention och minimal fettökning / retention (förutsatt att användaren har åtföljt sin cykel med en lämplig diet). På grund av Anavars anabola betyg på 322 630 (styrkan på minst 3 gånger testosteron), kan och kommer det också att framkalla dramatiska styrkvinst och betydande mager masstillägg.

Referenser

  1. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/
  2. https://books.google.com.tr/books?id=caciDAAAQBAJ&pg=PA69&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  3. https://books.google.com.tr/books?id=M2hCDIXHAiQC&pg=PA39&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22612692/