Aromasin Biverkningar

Aromasin är känt för att vara ganska tolerabelt hos majoriteten av användarna. Det är emellertid inte utan dess potentiella biverkningar, och det finns några bekymmer. De är vanligtvis till följd av en minskning av östrogennivåer som är för mycket eller för snabbt eller östrogenundertryckning för länge. Det är också viktigt att förstå att användningen av Aromasin (eller aromatashämmare) resulterar i en större bieffektprofil för kvinnor än för män.

Den första Aromasin-biverkningen som individer tenderar att möta är den i led- och / eller bensmärta. Detta beror på att östrogen spelar en viktig och viktig roll för att upprätthålla korrekt mineralisering och bentäthet i benvävnaden. Även om detta är ett kännetecken för alla aromatashämmare, har Aromasin visats i studier att den faktiskt stärker benvävnaden (till en punkt), medan AIs som Arimidex (Anastrozol) och Letrozol (Femara) har visat allvarliga minskningar på samma sätt.

Ledgy och trötthet är en ofta rapporterad biverkning av Aromasin och alla andra AI: er. Östrogen spelar en nyckelroll i det centrala nervsystemet (CNS), och att släppa östrogennivåerna för låga av någon anledning med någon förening kan ofta resultera i daglig kronisk trötthet. En återgång av östrogennivåerna till normala fysiologiska nivåer bör mildra denna biverkning.

HDL- och LDL-nedsättning

Negativa kolesterolförändringar är ytterligare en betydande risk vid all AI-användning, och Aromasin är inget undantag. Eftersom östrogen spelar en avgörande roll i upprätthållandet och hanteringen av korrekt kolesterolhälsa, kan den allvarliga minskningen av det resultera i negativa effekter på LDL- och HDL-värden. Aromasin har emellertid visat sig i studier ha en mindre negativ inverkan här än andra aromatashämmare. Riskerna finns dock fortfarande och regelbundna kontroller och blodarbete bör göras.

De enda Aromasin-biverkningarna som kan sägas vara unika för Aromasin är möjligheten till androgena biverkningar. Detta beror kanske på Aromasins strukturella egenskaper som en androgen steroid i sig själv. Androgena biverkningar kan och inkludera saker som ökad fet hud (och akne som ett resultat), ökad ansikts- och kroppshårtillväxt och utlösaren av MPB (Male Pattern Baldness) under förutsättning att genetiken är där för det. Det är också möjligt att en märkbar ökning av aggression och drivkraft kan bero på användning av Aromasin, men kanske inte så betydelsefullt som kraftigare androgener, till exempel Masteron (Drostanolone).