Clenbuterol Viktminskning

Introduktion: Skillnaden mellan fettförlust och viktminskning

Detsamma kan sägas för det motsatta: viktökning. Viktökning är mycket vanligt när en individ deltar i en motståndsträningsrutin (viktträning). Det är emellertid allmänt känt att viktökning till följd av sådan träning är från tillsatsen av mager muskelmassa snarare än fettmassa. Men för de som inte är utbildade i frågan kan den tillförda vikten bli ett falskt larm eftersom personen irrationellt tror att den vikt som erhållits är fett när den i själva verket till största delen är muskelvävnad.

Clen har, förutom dess fettförlusteffekter, visat sig öka mager massa i liten grad hos olika djur (även om detta inte har bevisats hos människor). Därför kan Clenbuterol fettförlust som upplevs också åtföljas av en total viktökning eftersom Clenbuterol potentiella anabola effekter på muskelvävnad upplevs. Från en total viktökning, betyder detta att även om en person som använder Clen har upplevt fettökning? Mycket osannolikt (förutsatt att individen deltar i lämpliga kost- och träningsvanor tillsammans med Clenbuterol-användning).

Men var kommer Clenbuterol-fettförlustfaktor i denna korta förklaring av skillnaden mellan viktminskning och fettförlust? Clenbuterol är en förening som uteslutande riktar sig mot fettceller för att initiera lipolys (nedbrytningen av lagrade triglycerider i fettceller till fria fettsyror).

Eftersom Clen specifikt riktar sig mot mycket specifika receptorplatser belägna på ytan av fettceller kan man förvänta sig exklusiv fettförlust med Clenbuterol tillsammans med mycket liten viktminskning på andra sätt. Eftersom Clenbuterol är en sympatomimetisk amin och klassificeras som en stimulant som är nära besläktad med andra stimulanter i samma familj (såsom koffein, efedrin, adrenalin, etc.), kan en del av viktminskningen som upplevs från Clenbuterol faktiskt vara resultatet av vattenförlust genom en lätt diuretisk effekt. Hur som helst, om man söker en förening som ger en högre procentuell fettförlust från den totala viktminskningen som upplevts, är Clen verkligen en primär kandidat.

Det viktigaste meddelandet i denna introduktion här är att väsentligen lära läsaren att viktminskning som helhet inte betyder något om inte vikten som övervakas på en skala åtföljs av kroppsfettmätningar och noggrann observation av förändringar i kroppssammansättningen, eftersom Clenbuterol kommer att ge blandade delar av fettförlust, potentiell mager massvinst samt en viss grad av vattenförlust genom diurese.

Clenbuterol Fat loss: Hur det fungerar

Lipolys är det första steget till total fettförlust, vilket är processen varigenom fett i form av triglycerider tas bort från fettcellerna endast för att transporteras till blodomloppet som fria fettsyror. Triglycerider bryts ned i fria fettsyror, som sedan cirkulerar i blodomloppet före det andra steget: fri fettsyraoxidation. Fram tills fri fettsyraoxidation konsumeras ingen fettsyror (eller snarare metaboliseras) av kroppen som bränsle. Fri fettsyraoxidation är steget varigenom de olika cellerna i kroppen kommer att använda de fria fettsyrorna i cirkulation som bränsle som ”bränns” av mitokondrierna i kroppens celler.

Fria fettsyror diffunderar i muskelfibrer och kommer in i muskelceller (och andra celler i kroppen) för att användas för energi i mitokondrierna. Fri fettsyraoxidation är det hastighetsbegränsande steget i den totala fettförlustprocessen. Vad detta betyder är att kroppsfett endast kan reduceras så snabbt som kroppen kan oxidera de fria fettsyrorna som frigörs från fettcellerna. Detta är en mycket viktig detalj att komma ihåg eftersom Clenbuterol fettförlust diskuteras.

Clenbuterol kommer in som en sympatomimetisk amin som är en beta-2-selektiv sympatomimetik. Vad detta betyder är att Clen initierar sina effekter i kroppen genom primär interaktion med beta-2-receptorerna som finns på ytan på många celler i kroppen, inklusive fettceller. Även om Clenbuterol interagerar med andra adrenerga receptorer såsom alfa-receptorer och andra beta-receptorer, är dess primära interaktion med beta-2-receptorer, varför det kallas beta-2-selektiva.

Vad Clenbuterol gör i detta fall är att binda till och aktivera beta-2-receptorer belägna på ytan av fettceller, vilket skickar en signal till cellen och utlöser lipolysprocessen. Triglycerider i fettcellen bryts sedan upp till fria fettsyror med lipaser, och de fria fettsyrorna släpps sedan ut i blodomloppet. Clenbuterols roll i den totala fettförlusten tjänar till att påskynda och förbättra lipolysprocessen. Det är sedan upp till användaren att hitta metoder för att öka fri fettsyraoxidation så att de fria fettsyrorna som har frigjorts av Clenbuterol sedan på lämpligt sätt kan brännas av i mitokondrierna i cellerna i kroppen.

Clenbuterol Viktminskning

Clenbuterol Viktminskning

Maximera Clenbuterol-fettförlust: Fri fettsyraoxidation

Den tidigare beskrivningen av den totala fettförlustprocessen, som innefattar de två stegen lipolys och fri fettsyraoxidation, måste utnyttjas för att maximera Clenbuterol-fettförlusten.

När vi går tillbaka till den viktiga detaljen att fri fettsyraoxidation är det hastighetsbegränsande steget, betyder detta som tidigare nämnts att kroppsfett endast kan reduceras så snabbt som kroppen kan oxidera de fria fettsyrorna som frigörs från fettcellerna. I Clenbuterols fall kommer lipolys att påskyndas för att möjliggöra större mängder lipolys från fler fettceller i hela kroppen, men fettsyraoxidation maximeras inte genom kost och träning, vad som kommer att inträffa är detta: fria fettsyror kommer kontinuerligt att släppas vid en höjd på grund av Clenbuterol, men dessa fria fettsyror kan endast användas med en maximal hastighet som bränsle för mitokondrierna i kroppens celler.

Om fria fettsyror flyter runt blodomloppet och inte används, kommer kroppen helt enkelt att syntetisera dessa fria fettsyror till triglycerider bara för att lagras tillbaka i fettcellerna de ursprungligen kom från.

Vad detta betyder på vanligt engelska är detta: utan kaloriunderskott kommer fettförlust inte att inträffa med Clenbuterol. På samma sätt, utan ordentlig träning och fysisk träning för att öka aktiviteten i mitokondrierna i kroppens celler för att använda de fria fettsyrorna, kommer fettförlust inte att inträffa med Clenbuterol. I bästa fall kommer fettförlusten att vara minimal om Clenbuterol används utan kombination med korrekt näring och träning. För att effektivt maximera Clenbuterol-fettförlust, antingen en ren och korrekt diet som placerar användaren i ett kaloriunderskottoch / ellerkardiovaskulär aerob träning krävs.

Dessa två komponenter i ett fettförlustprogram möjliggör att de fria fettsyrorna som frigörs av Clenbuterol tas upp av mitokondrierna och effektivt metaboliseras som bränsle för kroppens energibehov till följd av antingen träning eller kaloriunderskott (eller båda). Många individer väljer att konsumera sin Clenbuterol-dos omedelbart före cardio för att dra full nytta av lipolysen som Clenbuterol initierar. Vissa gör till och med detta på tom mage på morgonen.

Kort sagt är: Clenbuterol måste kombineras med en effektiv diet och träningsprogram för att maximera fettförlustfunktionerna. Clen är inte magi och kommer inte att ansvara för fettförlust hos individer som är stillasittande, sitter runt hela dagen, aldrig träna och engagerar sig i dåliga näringsvanor.

Clenbuterol Viktminskning Referenser

  1. http://www.fsis.usda.gov/oa/background/clenbute.htm
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Food_Safety_and_Inspection_Service
  4. http://www.news.cn/
  5. https://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/contaminants_en