Dianabol Dosering

Dianabols natur som en oral anabole steroid tenderar att begränsa dess användningsvariation och skapar en begränsad flexibilitet under vilken Dianabol kan användas i termer av Dianabol doser och Danabol Kur. Orala anabola steroider är vanligtvis avsedda att tjäna som en stödjande förening och / eller en ”kickstart” förening i en cykel där andra föreningar används som bas.

En ”kickstart” är en praxis där användaren kommer att inkludera en oral anabole steroid i en cykel under de första flera veckorna (detta görs vanligtvis i tandem med en lång esterad injicerbar anabola steroider på grund av den längre kickin perioden). Eftersom kickin perioden för de flesta injicerbara ämnen (särskilt långa estrar) är en fråga om några veckor in i en cykel, kommer man vanligtvis inte att uppleva de positiva effekterna förrän så länge. Den orala anabola steroiden som använts under dessa första veckor gör det möjligt för användaren att uppleva de positiva anabola effekterna av den orala medan effekterna av den injicerbara föreningen långsamt ökar.

När den orala föreningen avbryts (eller när slutet av dess användning) är den injicerbara föreningens anabola effekter i full gång och en nästan sömlös övergång görs. Anabol är en sådan anabola steroider som vanligtvis används till denna effekt som en kickstarting förening på grund av dess betydande anabola styrka. Andra föreningar som används på samma sätt är liknande kraftfulla massbyggande föreningar, såsom Anadrol50 och andra föreningar som gynnar bulking och betydande massökningar.

På grund av denna något begränsade karaktär är Dianabol oftast reserverad för Kur där ren bulking och masstillägg är det primära målet, och detta är en förening som sällan ses i en fettförlust eller före tävlingscykel. I huvudsak kan vilken anabole steroid som helst användas för båda ändamålen, men det är den estrogena naturen hos Dianabol som placerar den nästan uteslutande i kategorin bulking medan användare tenderar att hålla sig borta från dess användning i skärKur. Oavsett vilken typ av cykel den ingår, förändrar Danabol doser över hela linjen ofta om bulking eller skärning, och detta beror till stor del på dess stora styrka och styrka.

Nybörjare, mellanliggande och avancerade Dianabol doser

När du använder dessa föreningar för ett visst mål är höga Dianabol doser i allmänhet onödiga mitt i dess styrka och styrka som en anabol steroid. Det är på grund av dess betydande styrka och styrka att det betraktas som en av de bästa anabola steroiderna inom avdelningen kostnad: fördelar, där potentiella vinster jämfört med kostnaden för en effektiv dos som krävs för att åstadkomma positiva förändringar är berörda.

En annan viktig faktor att komma ihåg är den för hepatotoxiciteten hos föreningen, där hepatotoxiciteten ökas i förhållande till ökande doser. På grund av sin starka anabola karaktär bör det aldrig vara nödvändigt att köra mycket höga doser (och därmed riskera ökad toxicitet) för att se dramatiska förändringar i kroppsbyggnaden. Med denna poäng framställdes de ursprungliga dosriktlinjerna som utarbetats av Dr. Ziegler och hans medicinska team 1955 som 5 mg per dag under en period på högst 6 veckors period. En 5 mg Dianabol dos anses ofta vara i den låga änden, men gör inga misstag 5 mg är tillräckligt nog för att fortfarande öka idrottsprestandan. Det är emellertid inte en tillräckligt hög Dianabol dos som krävs för att göra dramatiska fysikförändringar, eller konditionen av fysikförändringar som de flesta användare önskar.

Därför landar en Dianabol dos som är bättre lämpad för dessa typer av mål inom intervallet 1530 mg per dag för nybörjare och 3050 mg per dag för mellanliggande och avancerade användare. Några vanliga sett högre doser (mestadels i det avancerade användarområdet) har gått så högt som 80100 mg per dag, men detta är mycket onödigt och ökar risken för skadliga effekter och biverkningar på kroppen. Avancerade användare är kända för att generellt använda högre Dianabol doser än nybörjare eller mellanliggande användare, det är mycket viktigt att förstå att definitionen av en avancerad användare inte är högre doser av föreningar. Med Dianabols relativa oflexibla karaktär är dess doseringsscheman ganska begränsade av dess hepatotoxicitet och av dess styrka som i sig självt nekar nödvändigheten av mycket höga doser. Denna oflexibilitet i Dianabol doser kastar inte nödvändigtvis ett dåligt ljus på det, men det är några mycket viktiga punkter att komma ihåg.

Dianabol kvinnlig dosering

Korrekt administration och tidpunkt för Dianabol doseringar

Dianabol har en halveringstid på cirka 4,5 6 timmar och kan variera beroende på individen och deras ämnesomsättning, men det är allmänt betraktat som en anabola steroider med en relativt kort halveringstid (särskilt i jämförelse med andra föreningar). Det är på grund av denna relativt korta halveringstid som användarna rekommenderas att dosera det på en delad dos under hela dagen. Dianabol doser som administreras en gång per dag kommer utan tvekan att resultera i instabila blodplasmanivåer som liknar toppar och dalar. Doser som överstiger 5 mg per dag ska delas upp i minst två doser jämnt från varandra under dagen. Till exempel, om en användare administrerar 40 mg per dag, skulle denna person administrera 20 mg första på morgonen och den återstående 20 mg dosen ungefär 5 6 timmar senare på dagen.

Det finns olika åsikter och praxis när det gäller doseringsprotokoll. Det finns många användare som föredrar att konsumera en fullständig 20 mg Dianabol dos, till exempel, på en gång istället för att dela upp 20 mgdosen till hälften och konsumera varje halv 6 timmars mellanrum. Administrering av doser på detta sätt som en enda daglig dos ger en mycket högre blodplasmanivå och en snabbare blodplasmatopp vid ett ögonblick. Däremot resulterar protokoll med uppdelad dos i en lägre, stabilare och långvarigare blodplasmanivå. Endoseringsprotokoll gynnar användaren i ett specifikt område där användaren skulle konsumera en full Dianabol dos under en kritisk period där näringsupptag är av yttersta vikt. De näringsdelningseffekter som Dianabol ger skulle vara mycket fördelaktiga i dessa korta men avgörande tidsfönster.

Fördelaktiga situationer att utföra endosprotokoll skulle till exempel vara i ett scenario efter träning. Administrering av doser omedelbart efter en träningssession skulle ge en snabb och skarp blodplasmaspik av det anabola hormonet, och detta skulle underlätta näringsdelningseffekten i hög grad när användaren konsumerar protein och kolhydrater efter en träningssession. Det är då en anledning att de som önskar uppleva fördelarna med båda metoderna bör engagera sig i en blandning av båda protokollen där splitdosprotokollet utförs på dagar utan träning, och endosprotokoll som utförs på träningsdagar omedelbart efter ett träningspass .

Förväntningar och resultat från Dianabol doseringar

Vinster som produceras genom användning av Danabol varierar inte mycket mellan användarna. De flesta användare kommer i genomsnitt att uppleva samma typer av massbyggande vinster från denna förening. Som tidigare nämnts är det till största delen en anabola steroider som bäst utnyttjas för massa, styrka och bulking. Den genomsnittliga användaren bör förvänta sig betydande mängder viktökning under mycket korta tidsperioder, vanligtvis två veckor efter den första administreringen.

Vid doser på 20 mg per dag, vinster på 1015 pund. inom några veckor är det inte ovanligt, speciellt för nybörjare. Men som man kan förvänta sig av en förening som denna är inte all denna massa vanligtvis mager muskel. Dianabol är känt för sina östrogena effekter för att främja vattenförstärkning och möjlig fettretention, som kan bestå av en fast del av en viss mängd massförstärkning. Om det körs längs en Aromatas inhibitor, kan vattenretention orsakad av östrogen effektivt elimineras. Detta är när man kan uppleva de mer önskvärda och realistiska magra massvinsten, där mer realistiskt förväntade magra massvinst kan vara i intervallet 510 pund. inom de första veckorna

Dianabol Dosering

Dianabol Dosering

DIANABOL Köpa

Referenser

  1. https://books.google.com.tr/books?id=9JLiJcjdqkcC&pg=PA275&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  2. https://books.google.com.tr/books?id=YvS3AAAAIAAJ&redir_esc=y
  3. https://archives.drugabuse.gov/nida-research-monograph-index
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2079979/