Norditropin Köpa

Norditropin till salu – Köp äkta Norditropin HGH online

Norditropin är ett läkemedel (somatropinanalog) som används för att behandla tillväxtbrist. Läkemedlet aktiverar aminosyratransport in i celler, förbättrar intracellulär proteinsyntes, stimulerar proteinsyntes i skelettmuskler, ökar blodsockernivån.(Norditropin Köpa)

Norditropin stimulerar skeletttillväxt och förbättrar också metaboliska processer. Den aktiva substansen har en uttalad anabol effekt. Somatropin hjälper till att förbättra tillväxtprocesserna i muskel- och benvävnad. Dessutom hjälper det att minska mängden fettavlagringar. [läs mer = ”Läs mer…” mindre = ”Läs mindre”]

I allmänhet påverkar detta läkemedel rörets ben. Följande målorgan bör också nämnas: lever, binjurar, könkörtlar, sköldkörteln.

Förutom anabola effekter främjar Norditropin vätskeansamling i vävnaderna, hämmar glukosbildning, ökar utsöndringen av kalcium och hämmar processen för kolesterolsyntes. Somatropin inducerar retention av natrium, kalium och fosfor.

De flesta effekterna av Norditropin är förknippade med insulinliknande tillväxtfaktor 1 (IGF-1), som främst produceras av leverceller. Den maximala koncentrationen inträffar inom 3-6 timmar. Somatropin tränger in i levern och njurarna. Det utsöndras med galla.

Vad ska jag veta om Norditropin-indikationer?

Norditropin används i följande fall:

 • Tillväxtfördröjning orsakad av brist på tillväxthormon producerat av hypofysen (både hos barn och hos vuxna patienter);
 • Tillväxtstörning hos patienter med Turners syndrom;
 • Tillväxtfördröjning provoserad av kroniskt njursvikt;
 • Medfödd eller förvärvad tillväxthormonbrist hos vuxna (som hormonersättningsterapi).

Norditropin och kroppsbyggande

gör att du kan uppnå vissa resultat inom kroppsbyggande. Norditropin har en syntetisk bas. Ändå verkar det ganska effektivt: det här ämnet hjälper till att bränna subkutana fettceller. Följande viktiga förändringar i kroppen kan också inträffa:

 • Muskulös masstillväxt;
 • Tillväxt av bindväv (senor, brosk);
 • Förändringar i muskelceller;
 • Ben- och bindväv blir starkare.

Norditropin fördelar är uppenbara. Dessa inkluderar: låg förekomst av biverkningar, inga negativa effekter på könsorganens funktion, ingen uttalad androgen effekt etc.

När det gäller nybörjare kan den första Norditropin-kursen startas både av män och kvinnor. När det gäller mer erfarna kroppsbyggare rekommenderas kombinerade kurser (ytterligare steroider ingår i systemet med detta hormon).

Norditropin i kombination med andra steroider kan öka muskelmassan och elasticiteten avsevärt. Således kan tillväxthormon användas i kroppsbyggande för att förbättra muskelvävnaden. Inga farliga biverkningar observeras om du följer den rekommenderade dosen. Generellt behöver idrottare inte efterbehandling efter användning av Norditropin.

Vad ska jag veta om Norditropin kontraindikationer?

Norditropin är kontraindicerat i följande fall:

 • Överkänslighet mot läkemedlet;
 • Diabetisk retinopati;
 • Amning och graviditet;
 • Kirurgisk ingripande, trauma och andra svåra tillstånd.

Norditropin relativa kontraindikationer: hypotyreos, diabetes mellitus, intrakraniell hyperestesi.

Norditropin ska inte användas vid tumörtillväxt. Börja behandlingen först efter avslutad antitumörbehandling. Behandling med Norditropin ska avbrytas om vissa symtom ökar misstanken för tumörtillväxt.

På grund av den diabetiska effekten av tillväxthormon bör Norditropin användas med försiktighet hos diabetespatienter.

Det är omöjligt att använda Norditropin under graviditeten. Amning ska också avbrytas.

Vad ska jag veta om Norditropin dosering?

Norditropin används en gång om dagen, helst innan du lägger dig. Patienter bör regelbundet byta injektionsställen under behandlingen, eftersom långtidsbehandling är förknippad med lipodystrofi.

Doseringen bestäms av graden av hgh brist och diagnosen. Således, vid hgh-brist, föreskrivs den vanliga dosen från 25 till 35 mcg per kg kroppsvikt. Dosen kan ökas i svåra fall.

Turnersyndrom, såväl som patienter med njursvikt: den vanliga dosen är 50 mcg per kg kroppsvikt.

norditropin-köpa

norditropin-köpa

Hormonersättningsterapi hos vuxna: det rekommenderas att börja behandlingen med låga doser av läkemedlet (0,45-0,9 IE per dag) och gradvis öka dosen varje månad.

Det är viktigt att komma ihåg att överdosering av Norditropin kan orsaka svaghet, tremor, svettning samt vissa andra manifestationer av hypoglykemi (låga blodsockernivåer). Kronisk överdosering kan leda till akromegali och gigantism.

Vad ska jag veta om Norditropin-biverkningar?

Norditropin-behandling kan leda till följande negativa konsekvenser: muskels- och ledvärk, ökat intrakraniellt tryck, domningar i lemmarna, smärta på injektionsstället, buksmärta, synstörningar, gynekomasti, skoliose. Vuxna kan drabbas av karpaltunnelsyndrom. Som regel är dessa symtom dosberoende.

Topiska reaktioner kan uppstå under behandlingen med Norditropin: domningar, hyperemi, svullnad, lipoatrofi, klåda.

Följande biverkningar har också förknippats med Norditropin-terapi: svaghet, trötthet, ödem i synsnerven (observerades under de första 8 veckorna av behandlingen, oftast hos patienter med Turners syndrom), pankreatit (buksmärta, illamående, kräkningar), otitis media och nedsatt hörsel (hos patienter med Turnersyndrom), ödem hos barn (smärta i låret och knäet), leukemoidreaktioner, progression av skoliose (hos patienter med snabb tillväxt).

Allergiska reaktioner: hudutslag, klåda.

Interaktion med andra droger

Samtidig glukokortikoidterapi kan blockera Norditropins tillväxteffekt. Detta läkemedel ska inte användas tillsammans med andra hormoner (till exempel anabola steroider, gonadotropiner, östrogener och sköldkörtelhormoner).

Patienter som får insulinbehandling kan ändra insulindosen.

Vad ska jag veta om Norditropin-varningar?

Använd inte läkemedlet om lösningen inte är transparent.

Läkare bör regelbundet övervaka tillståndet hos patienter som använder Norditropin.

Behandling med Norditropin ska avbrytas hos barn med kroniskt njursvikt (vid njurtransplantation).

Somatropin kan påverka kolhydratmetabolismen. Därför bör patienter också testas för nedsatt glukostolerans.

Hypotyreos kan utvecklas hos vissa patienter som behandlas med Norditropin. Patienter med Turnersyndrom har en ökad risk för primär hypotyreos associerad med antikroppar mot sköldkörteln. Sådana patienter bör regelbundet undersöka sköldkörtelfunktionen.

Regelbundna undersökningar bör utföras vid sekundär tillväxthormonbrist på grund av närvaron av intrakraniell neoplasma (för att identifiera tecken på progression av sjukdomen). Ett litet antal patienter med tillväxthormonbrist hade tecken på leukemi.

Patienter med endokrina sjukdomar kan drabbas av smärta i knäet. Behandling med tillväxthormon bör avbrytas i närvaro av svår huvudvärk, synstörningar, illamående eller kräkningar (om godartad intrakraniell hypertoni bekräftas). För närvarande rekommenderas noggrann övervakning av symtom på intrakraniell hypertoni.

Norditropin ordineras till vuxna i fall av HGH-brist eller signifikant minskning av produktionen av tillväxthormon associerat med sjukdomar i hypothalamisk-hypofysregionen. Vuxna med tillväxthormonbrist som genomgår substitutionsbehandling med Norditropin bör under ständig medicinsk övervakning.

Vuxenhormonbrist kräver lämplig behandling. Det finns dock otillräcklig erfarenhet av behandling av patienter äldre än 60 år.

Norditropin ska skyddas mot direkt solljus och frysning.

Norditropin Köpa Referenser

 1. https://web.archive.org/web/20110903125813/
 2. http://www.fsis.usda.gov/fact_sheets/chicken
 3. https://www.uspoultry.org/faq/faq.cfm_from_farm_to_table/index.asp