Sustanon 250 Pris

Typisk prissättning av Sustanon

Sustanon 250 är en mycket populär testosteronprodukt, och eftersom den är lika populär som testosteron är det finns det mycket få prisskillnader mellan källtyper. De som vill köpa Sustanon 250 kan hitta leverantörer både personliga ’gymkällor’ såväl som internet.

Priserna skiljer sig inte mycket mellan dem, men alla som försöker köpa Sustanon 250 på internet kommer att märka distinkta prisskillnader mellan webbplatser som sätter minsta ordergränser jämfört med webbplatser som inte gör det. Internetkällor som inte begränsar köpare till minimibeställningsgränser gör det möjligt för individer att köpa Sustanon 250 i mycket små mängder (beställningar av enstaka flaskor etc.), och eftersom säljaren tenderar att göra små försäljningar i motsats till stora mängder försäljning, priser ofta uppblåst att kompensera för de logistiska kostnaderna för små beställningar.

Sustanon 250 Pris

Sustanon 250 Pris

Priser för dem som vill köpa Sustanon 250 från källor som inte sätter minimigränser kommer vanligtvis att bli en Sustanonprodukt i farmaceutisk kvalitet i intervallet cirka 20 $ per enstaka 1 ml ampull som innehåller 250 mg. Samma källtyper kommer vanligtvis att sälja underjordiska Sustanonprodukter för cirka 140 $ 160 för en 10 ml injektionsflaska som innehåller 250 mg / ml produkt. Källor med lägsta beställningsgränser kommer att ha priser som är nästan identiska med gymkällor (eller ”personliga”) källor, där individer kommer att hitta läkemedelsklass Sustanon 250 prissatta i intervallet $ 6 $ 15 per 1 ml ampull som innehåller 250 mg produkt, och sortimentet varierar beroende på det köpta läkemedelsvarumärket. Underjordiska labbpriser från samma källa kommer att sälja i intervallet $ 50 $ 100 för en 10 ml injektionsflaska som innehåller 250 mg / ml produkt, återigen beroende på labbprodukten i fråga.

Sustanon 250 Pris Referenser

  1. https://books.google.com.tr/books?id=_J2ti4EkYpkC&pg=PA3170&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  2. https://books.google.com.tr/books?id=6HhZ4IeoTwoC&pg=PA134&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false