Trenbolone Enanthate Köpa

Trenbolone Enanthate

Det är svårt att avgöra var Trenbolone Enanthate placerar sig i termer av popularitet bland de tre huvudvarianterna av Trenbolone (Trenbolone Acetate, Trenbolone Enanthate och Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate). Vissa kan hålla med om att Trenbolone Enanthate är ett nära band med Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) när det gäller näst mest popularitet bredvid Trenbolone Acetate, som har reserverat första plats bland idrottare och kroppsbyggare för att föredra.

Trenbolone är en mycket kraftfull och kraftfull anabole steroid som i detta fall är en långesterad variant. Det vill säga att Trenbolone Enanthate är fäst på Enanthate estern, en lång ester som förlänger halveringstiden för Trenbolone uppåt på 7 10 dagar. Detta skiljer sig helt från Trenbolone Acetate, som uttrycker en halveringstid på cirka 3 dagar. I slutändan finns det både fördelar och nackdelar med båda, som kommer att behandlas inom kort. Trenbolone Enanthate när det gäller frisättningshastighet och farmakokinetik är bokstavligen identisk med Testosterone Enanthate (eller någon anabola steroider anslutna till Enanthateestern).

Anabola steroider som Trenbolone Enanthate är utformade för att ge en ganska snabb frisättning av hormonet i kroppen under de första två dagarna efter den första administreringen, och blodplasmanivåerna förblir höga, långsamt avsmalnande under en två veckors period. Detta kan betraktas som en långvarig frisättning. Eftersom halveringstiden för Trenbolone Enanthate är ganska nära Parabolan (Trenbolone Hex) är de två lätt utbytbara med varandra.

Det bör dock göras helt klart att estrarna som är fästa vid hormonet (Acetat, Enanthate eller Hex) bara tjänar till att förändra läkemedlets frisättningshastighet och halveringstid de förändrar inte styrkan, styrkan eller farmakodynamiken av hormonet som estern är fäst på. Trenbolone Acetate uttrycker en 3dagars halveringstid, Trenbolone Enanthate uttrycker en 7 10 dagars halveringstid, och Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) uttrycker en 14dagars halveringstid.

Trenbolone Enanthate godkändes aldrig för varken mänskligt eller veterinärmedicinskt bruk och är idag strikt en underjordisk ursprungs produkt som endast tillverkas av underjordiska laboratorier. Det är omöjligt att hitta något läkemedel av Trenbolone Enanthate i läkemedel som är tillverkat enligt farmaceutiska standarder och som är avsett för mänskligt bruk. Dess popularitet är bara så stor som den för närvarande beror på dess popularitetstillväxt och boom på den svarta marknaden och är extremt vanligt bland kroppsbyggare och idrottare, förmodligen för att det är en av de få praktiska långverkande Trenboloneestrarna.

När Trenbolone Enanthate anlände till scenen använde den stora majoriteten av Trenbolone användare Acetateestern och är fortfarande den vanligaste formen av Trenbolone även i dag. Även om de ursprungliga British Dragonlaboratorierna stängdes 2006 och genomgick en brottsbekämpning, fortsätter arvet från Trenbolone Enanthate idag och otaliga andra underjordiska laboratorier fortsätter att tillverka det, vilket säkerställer ett stabilt och garanterat utbud på den svarta marknaden.

Trenbolone Enanthate Köpa

Trenbolone Enanthate Köpa

Vad är Trenbolone Enanthate?

Som tidigare nämnts är Trenbolone Enanthate en lång estervariant av hormonet Trenbolone. Trenbolone, som är ett derivat av Nandrolone (bashormonet i Deca Durabolin), är en 19anabolisk steroid. 19norföreningar kännetecknas av sin brist på 19thkol på steroidstrukturen, vilket också ger Trenbolone klassificeringen av ett progestin också. Genom sina modifieringar från Nandrolone introducerar den två dubbelbindningar mellan kol 11 och 9, och det är denna kemiska modifiering som effektivt gör Trenbolone helt immun mot aromatisering (omvandling till östrogen) genom aromatasenzym samt ökar styrkan vid som Trenbolone binder till androgenreceptorn.

Det vill säga att Trenbolone inte kommer att ge några östrogena biverkningar ensam och att det är en extremt potent och mycket stark anabola steroid med ett anaboliskt: androgent förhållande på 500: 500. Jämfört med testosteron är detta häpnadsväckande, eftersom testosteron uttrycker ett anabola: androgena förhållande på 100: 100. Därför kan vi se hur och varför Trenbolone är fem gånger styrkan av testosteron.

Dess kemiska modifieringar gör det också en starkare motståndskraft mot metabolism i kroppen, vilket möjliggör ännu mer maximering av dess anabola förmåga i muskelvävnad. Slutligen har Trenbolone Enanthate enanthateestern, anbringad vid 17betahydroxylgruppen på steroidstrukturen. Detta, som nämnts många gånger redan, sänker frisättningsgraden och förlänger också Trenbolones halveringstid i kroppen till cirka 7 10 dagar.

Som ett resultat av dess kemiska modifieringar är det liten fråga om varför Trenbolone Enanthate är så populärt och effektivt bland kroppsbyggare och idrottare. På grund av dess unika egenskaper är Trenbolone Enanthate ganska mångsidig när det gäller dess användningsförmåga.

Det kan bokstavligen användas för vilket mål som helst: bulking, mager massvinst, skärning (fettförlust), styrka och andra mål kanske mer specifika för olika sporter. Trenbolone Enanthate används ofta i längre Kur på grund av dess längre halveringstid och långsammare aktivitet i kroppen.

På grund av den långa Enanthateestern kommer användarna att injicera Trenbolone Enanthate ungefär två gånger i veckan, varvid varje administration är jämnt fördelad. Till exempel skulle en injektion på söndag och en injektion på onsdag räcka. Om en person använder 400 mg / vecka Trenbolone Enanthate, skulle 200 mg injiceras på söndagen och följande 200 mg injiceras på onsdag.

Hur fungerar Trenbolone Enanthate och hur används det bäst?

Eftersom Trenbolone Enanthate uppvisar en halveringstid på ungefär 7 10 dagar och för närvarande är vanligare än dess andra Longestermotsvarighet Parabolan, ger det många användare som mestadels är blyggen eller finner ofta injektioner obekvämt med en mer bekväm form av Trenbolone att använda.

I motsats till Trenbolone Acetate, som kräver minst varannan dag injektioner, kräver Trenbolone Enanthate administrering endast två gånger per vecka med varje injektion spridd jämnt isär (till exempel måndag och torsdag). Eftersom Trenbolone betraktas som en mellanliggande avancerad anabole steroid, är majoriteten av användarna av denna förening vanligtvis väl medvetna om in och outs i den.

Många mellanprodukter som gör sitt första steg till Trenbolone föredrar Trenbolone Enanthate på grund av bekvämligheten med mindre frekventa injektioner. Emellertid är nackdelen med detta det faktum att Trenbolone är en anabol steroid som är extremt kraftfull och medför några potentiella biverkningar som inte kan ses med andra föreningar.

Det har därför betecknats som en “hård” anabole steroid, och nybörjare för Trenbolone som undrar vilken form de ska använda kanske vill välja Trenbolone Acetate istället. Anledningen är att den snabbare halveringstiden för Trenbolone Acetate säkerställer att blodnivåerna av Trenbolone stiger snabbt och faller snabbt också, vilket säkerställer en snabb utrymme från kroppen om problem skulle uppstå och användaren vill stoppa. Med Trenbolone Enanthate är två veckor det som krävs innan Trenbolone är helt klart ur kroppen, under vilken tid oönskade biverkningar kan kvarstå.

Det är därför individens befogenhet att använda denna information och själv bestämma om bekvämligheten med mindre frekventa injektioner verkligen är värt risken att behöva vänta två veckor innan läkemedlet är klart från kroppen om några oönskade effekter uppstår. Om användaren är en väl erfaren användare av Trenbolone som redan förstår kroppens reaktion, bör detta beslut redan fattas.

Det är viktigt att förstå att med långesterade anabola steroider som Trenbolone Enanthate är den tid som krävs för att hormonet når topp och optimala cirkulerande blodplasmanivåer betydligt längre än kortesterade varianter.

Till exempel rapporterar många individer att de upplevt betydande styrkavinster och / eller kroppsförändringar den andra eller tredje veckan med Trenbolone Acetate, men Trenbolone Enanthate kan behöva upp till 4 6 veckor (beroende på individ också) innan hormonet märks “sparkar” i”. På grund av den långa Enanthateestern når hormonet långsamt optimala nivåer under en period av några veckor när varje dos bygger på det sista. Naturligtvis kan de som vill påskynda denna process alltid bestämma sig för att ladda fram.

Var dock medveten om att det finns både fördelar och risker / nackdelar med en sådan praxis, och att frontbelastning bör noggrant undersökas och övervägas innan du gör det. Detta gäller särskilt för en förening som Trenbolone, och är dubbelt särskilt sant om användaren är en första gången av Trenbolone.

I allmänhet är Trenbolone Enanthate det som skulle betraktas som den avancerade Trenbolone användarens Trenbolone. Detta är dock inte att säga att många väl erfarna Trenboloneveteraner inte kommer att använda Trenbolone Acetate många gör, och många tenderar att hålla sig till Trenbolone Acetate uteslutande för alltid utan att beröra Tren Enanthate.

Utgångspunkten här är att användning av Trenbolone Enanthate är mycket vanligare bland erfarna användare snarare än bara nybörjare till Trenbolone, som oftast kommer att välja att använda Trenbolone Acetate på grund av den korta halveringstiden och därför relativt snabb utrymme från kroppen. Detta är vanligtvis en säkerhetsåtgärd i händelse av att den första gången användaren stöter på en dålig upplevelse på Trenbolone och vill stoppa mer abrupt än att stoppa Trenbolone Enanthate skulle göra.

Tren används bäst med andra liknande föreningar, men det är absolut nödvändigt att någon form av testosteron körs med det, även om det bara är för hälsans skull. Det kan vara en klok idé att begränsa mängden och / eller doseringen av aromatiserbara androgener som används tillsammans med det, eftersom de östrogenrelaterade biverkningarna i vissa fall kan förvärras när höga halter av ett progestin används i en miljö med hög östrogen. Normalt är det Testosterone Enanthate som vanligtvis kombineras i Kur med Trenbolone Enanthate av mycket uppenbara skäl.

Trenbolone Enanthatebiverkningar

Trenbolone är en anabol steroid, och som sådan bär den alla de typiska biverkningarna som är vanliga bland alla anabola steroider och mer. “Och mer” hänvisar till de extra enkla biverkningar som är vanliga för Trenbolone som ofta diskuteras inom bodybuilding community (och ofta genomförs i proportion) som är kopplade till mycket löjliga och mest överdrivna skräckhistorier.

Eftersom Trenbolone inte aromatiseras till östrogen vid någon dos, finns det noll risk för östrogenrelaterade biverkningar med Trenbolone enbart. Östrogen Trenbolone Enanthatebiverkningar är bokstavligen inga. Det rekommenderas emellertid att noga övervaka doseringen av aromatiserbara föreningar som körs med den (dvs. Testosteron, Dianabol, etc.) eftersom en östrogenrik miljö i kroppen ofta leder till ytterligare biverkningar av Trenbolone Enanthate och komplikationer på grund av komplexa hormonella vägar i kroppen som är relaterad och kopplad mellan östrogen, progestiner, Prolactin och aromatasenzym. Ofta om en individ upplever östrogenrelaterade biverkningar under användning av Trenbolone är det inte resultatet av Trenbolone själv, utan av de andra föreningarna som personen använder vid sidan av den.

Androgena biverkningar är verkligen ett problem och ingår definitivt som en del av listan över Trenbolone Enanthate biverkningar, eftersom Trenbolone uppvisar en adrogen styrka på 500. Detta betyder att det är 5 gånger Testosterons androgenstyrka. Men upp till denna faktor är att Trenbolone inte omvandlas till några starkare androgena metaboliter i kroppen (till skillnad från Testosteron, som reduceras till Dihydrotestosteron i kroppen). Därför är alla androgena förmågor som härrör från Trenbolone vad som kan förväntas i genomsnitt under dess användning.

Individer måste se till att övervaka och titta på androgena biverkningar som: ökad aggression, irritabilitet, akne (som ett resultat av ökad oljesekretion på huden), potential för manlig håravfall (om man har genetik för det) och godartad prostatahyperplasi (utvidgning av prostata). Observera att 5 alfa reduktashämmare som Proscar, Finasteride, Dutasteride och Propecia inte gör något för att minska eller eliminera de androgena Trenbolone Enanthate biverkningarna.

Det bör inte vara oroande för leverproblem (hepatotoxicitet) med Trenbolone Enanthate, eftersom det är en injicerbar anabola steroider som undviker den första passagen genom levern. Men negativ förändring av kolesterol och andra kardiovaskulära problem och problem kan vara ett problem, som är fallet med de flesta, om inte alla anabola steroider.

Trenbolone Enanthatebiverkningar för med sig också den typiska HPTAundertryckning / avstängning som är vanlig för alla anabola steroider. Därför bör användare antingen begränsa sig till kortare Kur eller se till att delta i ett korrekt PCTprotokoll (Post Kur Therapy) efter användning, så att den sekundära hypogonadismen inte utvecklas till följd av försummelse på detta område.

Trenbolone Enanthate biverkningar som är unika för Trenbolone själv inkluderar riklig svett (svettning), särskilt på natten i sängen av ännu okända skäl. Höstpassningar som normalt är kraftigare förknippade med Trenbolone Acetate rapporteras eller ses sällan med Trenbolone Enanthate, även om det fortfarande är en möjlighet (kallas ‘tren hosta’).

Hosta verkar förekomma mer med Trenbolone Acetate snarare än med Enanthatevarianten, eventuellt på grund av att förekomsten och svårighetsgraden av hosta har mycket att göra med hastigheten för frisättning av Trenbolone i kroppen. De verkliga rötter och orsaker till “tren hosta” är för närvarande inte helt förstås, men vissa giltiga och exakta hypoteser inkluderar det faktum att Trenbolone i sig orsakar olika grader av anafylaktiska reaktioner i bronkialvägarna, liksom en del av föreningen som sipprar i punktering kapillärer / vener under injektionen, vilket irriterar lungorna. När det gäller olja som kommer in i blodomloppet genom kapillärer / vener, kan detta också inträffa med vilken oljebaserad anabole steroid som helst, vilket också resulterar i hostpassningar under eller strax efter injektionen.

Slutligen bör en liten anteckning göras om en av de vanligaste diskussionerna om Trenbolone Enanthate: dess till synes förmåga att inducera större mängder aggression, ilska och otålighet hos vissa användare. Även om det finns en enorm brist på kliniska bevis för att stödja de anekdotiska påståenden om att Tren uppvisar detta hos några eller de flesta av sina användare, är det därför den viktigaste punkten i hela denna profil att skicka följande meddelande till alla som är villiga att använda Trenbolone i vilken form som helst: de som har problem med sitt humör eller tålamod måste till varje pris vidta ansvarsfulla åtgärder och undvika användning av Trenbolone.

Om användningen av Trenbolone Enanthate är för lockande, se till att lära dig att visa självkontroll när ens ilska, humör eller brist på tålamod uppstår i några situationer. Det är ansvarslöst att använda en anabola steroider som är så potent som Trenbolone samtidigt som de känner till alla sina potentiella effekter, och låter sig själv få allvarliga problem till följd av okontrollerad ilska, och ta bort skylten med den anabola steroiden som de hade använt i motsats till själva för att utöva dåligt självansvar. Trenbolone är ett läkemedel och ett mycket kraftfullt androgent anabolt hormon som ska respekteras. Respektera hormonet och det kommer att respektera dig.


Trenbolone Referenser:

  1. https://books.google.com.tr/books?id=afKLA-6wW0oC&pg=PT724&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  2. https://books.google.com.tr/books?id=Ev1ZNj_Qg6IC&pg=PT120&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27246614/